Domestic

DOMÈSTIC

- Instal·lacions elèctriques.
- Lampisteria.
- Fontaneria.
- Aire acondicionat / calefacció.
- Gas.
- Domòtica.
- Energia solar.
- Neteja de calderes i tuberies.
- Tractament d'aigües (descalcificadors, osmosis inversa, instal·lació piscines, regs per aspersió).
- Manteniment calderes de gasoil.

 

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS.

 

- Tot tipus d'instal·lacions en una comunitat.
- Montants d'aigua, gas i elèctrics.
- Instal·lació descalcificadors comunitaris i osmosis inversa.
- Legalització tècnica de comunitats i pàrquings.
- Tramitació d'informes a la EIC corresponent / contractes de manteniment anual.
- Projectes d'instal·lacions.
- Servei integral d'avaries.

 

CERTIFICATS D'HABITATGES.

-Certificat d'Eficiència Energètica.

-Cèdula d'habitabilitat.

-Certificat de reconeixement d'instal.lacions elèctriques de baixa tensió

-Certificat d'instal.lació individual de gas

-Certificat de revisió periòdica de gas butà (revisió dels 5 anys)

-Certificat anual de manteniment obligatori d'acord amb el Reglament d'Instal.lacions Tèrmiques (RITE)

- Butlleti de la instal.lació interior per el subministrament d'aigua mitjançant comptador.

 

 

 

 

- A qualsevol instal·lació és convenient realitzar unes certes tasques de manteniment, amb un breu seguiment rutinari i periòdic, serà suficient per poder garantir el correcte funcionament del sistema durant tota la seva vida útil.
- Servei integral d'avaries.
- Legalització tècnica / contracte de manteniment anuals.
- Assessorament energètic. Millora del factor de potència, optimització del rendiment dels generadors de calor, correcció de l'energia elèctrica reactiva.