Industria

- Instal·lacions elèctriques industrials.
- Automatitzacions de maquinària industrial.
- Programació de PLCs (Siemens, Omron, etc).
- Projectes de baixa i mitja tensió.
- Servei d'avaries i manteniment de prevenció.
- Bobinatge de motors.
- Reparació de màquinària electromecànica.


PROJECTES: AUTOMATITZACIÓ POUS - CAN FOSALBA


 

REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA COOPERATIVA "EL PUIG" D'ESPARREGUERA

 

 

 DESCRIPCIÓ:

SERRA SERRA, S.L. ha dut a terme la reforma i ampliació integral del nou edifici de l'Escola EL PUIG d'Esparrguera. El nou edifici consta de planta soterrani, planta baixa i dos plantes pis. Al soterrani s’hi ha ubicat una aula magna, a la planta sota coberta la nova biblioteca i a les plantes pis les aules d’ESO.

S'han realitzat Instal.lacions elèctriques.

Audiovisuals: Antena TV, Xarxa integrada de veu de dades, Megafonia.

Protecció contra incendis : Extintors, Detecció.

Climatització i ventilació: Equips aire condicionat, distribució,recuperadors, extracció banys,

Calefacció: Instal.lació Grup tèrmic , distribució emisors.